PRIBATUTASUN-POLITIKA

Pribatutasun-politika honen helburua da erabiltzaileak informatzea restauranterauleaga.com webgunearen bidez (aurrerantzean, Webgunea) lortutako datu pertsonalen bilketa eta tratamenduari buruz.

Olalde Hosteleros SLk Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoa) jarraibideak betetzen ditu, eta une oro erabiltzailearen datu pertsonalen erabilera eta tratamendu egokia bermatzen du.

ZER DATU BILTZEN DITUGU WEBGUNEAREN BIDEZ?

Webguneko zerbitzuak bisitatu eta erabil ditzakezu, zure burua identifikatu gabe eta zuri buruzko informazio pertsonalik eman gabe. Zure IP, zein sistema eragile edo nabigatzaile erabiltzen duzun tratatu dezakegu, baita zure bisitaren iraupena ere, modu anonimoan. Olalde Hosteleros SLk bere borondatez eskura izango dituen datu pertsonal bakarrak honako hauek izango dira: Olalde Hosteleros SLrekin harremanetan jartzen denean, posta elektronikoaren bidez edo webgunean aurreikusitako beste edozein modutan. Zehazki, Olalde Hosteleros SLk honako informazio hau erregistratuko du:

• Harremanetarako inprimakiaren bidez emandako datuak. Gure zerbitzuei buruzko informazioa lortu nahi duen edo edozein motatako kontsulta edo eskaera egin nahi duen erabiltzaileak Olalde Hosteleros SLri ematen dizkio.

• Webgunean identifikatzen diren helbideetara mezu elektronikoak bidaliz emandako datuak

• Formularioak betez edo webean une bakoitzean eskaintzen diren funtzionalitateak erabiliz emandako datuak

ZEIN DA ZURE DATUEN TRATAMENDURAKO LEGITIMAZIOA?

Tratamenduen legezko oinarria erabiltzaileek pribatutasun-politika hau eta dagozkion laukitxoak onartuz emandako baimena da, eta horrek esan nahi du inprimaki horri erantsitako klausularen edukiari edo pribatutasun-politika onartzeari buruzko informazioa jaso duela eta berariaz eman diola adostasuna.

ZEIN HELBURUREKIN TRATATUKO DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduak, 2016ko apirilaren 27koak, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari (DBEO) dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoak (fn), ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu beren borondatez ematen dizkiguzun izaera pertsonaleko datuak, web gunean edo L-ko beste edozein datu-bilketa-kanaletan horretarako ezarritako sarrera-inprimakien bidez ematen dizkiguzunak, datu horiek biltzeko erabiltzen diren datuak izango direla.

• Egindako edozein kontsulta, eskaera edo eskaera konpontzea

• Eskatutako zerbitzua kudeatzea, eskaerari erantzutea edo eskaera izapidetzea

• Erakundeak interesgarritzat jotzen dituen informazio-komunikazioak izatea, beren borondatez emandako edozein bitartekoren bidez, eskatutako produktu eta/edo zerbitzuen antzekoak badira. Kasu horietan, zerbitzuak eman ahal izateko beharrezkoak ziren helburu eta erabileretarako bakarrik erabili ahal izango dira, eta ezin izango dira beste helburu baterako erabili. Aurretik zehaztutakoa ez den beste edozein lagapen egiteko, behar bezala informatuko zaituzte, eta edozein unetan baliatu ahal izango duzu aurka egiteko eskubidea.

• Webgunean zerbitzu berriei buruzko azterketak eta hobekuntzak egitea

• Gure zerbitzuetan baja ematea

• Une bakoitzean Atariaren bidez eskaintzen diren formularioek eta funtzionalitateek aipatzen duten beste edozein helburu.

ZEIN HARTZAILERI JAKINARAZIKO ZAIZKIO ZURE DATUAK?

Jasotako datuak egokiak, egokiak eta gehiegizkoak dira deskribatutako eremuari eta helburuei dagokienez. Zure datuak indarrean dagoen araudiaren arabera deskribatutako segurtasun-neurriak betez tratatu eta biltegiratuko dira, eta uneoro bermatuko da datu horien osotasuna eta konfidentzialtasuna. Datu horiek ez zaizkie hirugarrenei lagako, legeak hala agintzen ez badu behintzat, eta ez dira partekatuko Olalde Hosteleros S.L.-z kanpoko enpresa eta erakundeekin.

• Indarrean dagoen araudiaren arabera legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoak diren estamentu publiko eta pribatuei.

• Lege-aholkularitzako, aholkularitzako eta/edo auditoretzako profesionalei eta enpresei

• Zerbitzuak emateko kontratua gauzatzeko beharrezkoak diren tratamendu-eragileei.

• Gure web euskarriaz eta mantentzeaz arduratzen diren enpresak

• Gure informatika-sistemaren euskarriaz eta mantentze-lanez arduratzen diren enpresak

• Gure kudeaketa-softwarearen euskarriaz eta mantentze-lanez arduratzen diren enpresak

• Gure zerbitzariaren eta cloud zerbitzuaren euskarriaz eta mantentze-lanez arduratzen diren enpresak

• Aplikazioak erabiltzean datuak nazioartean transferituko balira, zorrotz eta beharrezko berme guztiekin egingo litzateke, pribatutasunaren arloan Europako datuak babesteko politikak betetzeko.

• Gainerako enpresa, erakunde eta laguntzaileei, administrazio- eta/edo merkataritza-kudeaketak egiteko, lehen deskribatutako helburuak kudeatzeko, zerbitzuak emateko eta erakundea eta haren jarduerak behar bezala kudeatzeko. Kasu horietan, beren zerbitzuak eskatu ziren jarduera garatzeko soilik behar diren helburuekin eta erabilerekin soilik erabili ahal izango dituzte, eta ezin izango dituzte beste helburu baterako erabili.

Aurretik zehaztutakoa ez den beste edozein lagapenetarako, behar bezala informatuko zaituzte, eta edozein unetan baliatu ahal izango duzu aurka egiteko eskubidea. – Baimena eman dela ulertuko da, baldin eta aurretik aipatutako tratamenduren bat ezeztatu dela berariaz jakinarazten ez badiguzu.

Zure helbide elektronikoa eta/edo telefonoa ematen dizkiguzunez, berariaz onartzen duzu zurekin harremanetan jartzea bitarteko horien bidez. Webgunearen erabiltzailea izango da emandako datuen egiazkotasunaren eta zehaztasunaren erantzule bakarra, eta Olalde Hosteleros S.L.k fede onez jardungo du zerbitzu-emaile huts gisa.

Datu faltsuak edo hirugarren pertsonenak emanez gero horretarako baimenik izan gabe, Olalde Hosteleros SLk datu horiek berehala suntsitzeko eskubidea izango du, datu horien titularraren edo titularren eskubidea babesteko. Olalde Hosteleros SLk ez du inolako erantzukizunik izango baldintza hori ez betetzeagatik. Bestalde, Olalde Hosteleros SLk konpromisoa hartzen du datu horiek isilpean gordetzeko betebeharra betetzeko, eta datu pertsonalak gordetzeko.

ADINGABEEN DATUAK?

Ez dugu 14 urtetik beherakoen daturik tratatzen. Beraz, adin hori ez baduzu, ez eman horrelakorik, edo, hala badagokio, adin hori ez duten hirugarrenen daturik. Olalde Hosteleros S.L.k ez du inolako erantzukizunik izango aurreikuspen hori ez betetzeagatik

ZER ESKUBIDE DITU?

• Zure datuak tratatzen ari garen ala ez jakin behar duzu

• Zure datuak zuzentzeko eskatzeko eskubidea, zuzenak ez badira

• Datuak ezabatzeko eskatzea, baldin eta ez badira beharrezkoak jaso ziren helburuetarako edo emandako baimena kentzen badigu.

• Zure datuen tratamendua mugatzeko eskatzea, kasu batzuetan; kasu horretan, indarrean dagoen araudiaren arabera baino ez ditugu gordeko.

• Zure datuak eraman beharko dituzu, formatu egituratuan, erabilera arruntean edo irakurketa mekanikoan. Nahiago baduzu, arduradun berriari bidal diezazkiokegu. Kasu jakin batzuetan bakarrik balio du

• Erreklamazio bat aurkezteko Datuak Babesteko Espainiako Agentzian edo kontrol-agintaritza eskudunean, behar bezala artatu ez dugula uste badu.

• Edozein momentutan, edozein tratamendu egiteko baimena baliogabetzea. Daturen bat aldatzen badu, eskertuko genizuke jakinaraztea, eguneratuta edukitzeko. Webgunearen erabiltzaileak edozein unetan erabili ahal izango ditu eskubide horiek, indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzetan, eta tratamenduaren arduradunarengana joko du:

• Idatziz, erakundearen helbidera: Colón de Larreategui 9, 48001 Bilbao, Bizkaia.

• Posta elektronikoz, info@restauranterauleaga.com helbidera.

INPRIMAKI BAT NAHI DUZU ZURE ESKUBIDEAK BALIATZEKO?

Zure eskubideak erabiltzeko formularioak ditugu, eska iezaguzu posta elektronikoz edo, nahiago baduzu, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak edo hirugarrenek egindakoak erabil ditzakezu. Inprimaki horiek elektronikoki sinatuta egon behar dute, edo NANaren fotokopiarekin batera. Norbait ordezkatzen baduzu, zure NANaren kopia erantsi behar diguzu, edo sinadura elektronikoarekin sinatu.

ZENBAT DENBORA BEHAR DUGU ESKUBIDEAK BALIATZEKO?

Eskubidearen araberakoa da, baina gehienez hilabeteko epean, eskaera egiten denetik, eta bi hilabeteko epean, gaia oso konplexua bada eta denbora gehiago behar dugula jakinarazten badiogu.

ZENBAT DENBORAN MANTENDUKO DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

• Datu pertsonalak gurekin lotuta dauden bitartean mantenduko dira

• Behin loteslea kendu ondoren, helburu bakoitzean tratatutako datu pertsonalak legez aurreikusitako epeetan mantenduko dira, epaile edo auzitegi batek akzio judizialen preskripzio-epea kontuan hartuta eskatu ahal izateko epea barne.

• Tratatutako datuak mantendu egingo dira, harik eta aipatutako legezko epeak amaitzen ez diren arte, mantentzeko legezko betebeharra badago, edo legezko epe hori ez badago, harik eta interesdunak baimena ezabatzea edo baliogabetzea eskatzen duen arte.

• Gure zerbitzuaren prestazioari buruzko informazio eta komunikazio guztiak mantenduko ditugu, zerbitzuen bermeek dirauten bitartean, erreklamazioei erantzuteko.

• Epe horiek igarotakoan, Olalde Hosteleros SLk erabiltzaileen datu pertsonalak blokeatu eta mantendu ahal izango ditu, tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunei erantzuteko, eta soilik erantzukizun horien preskripzio-epean. Epe hori igarota, Olalde Hosteleros SLk ezabatuko ditu datu pertsonalak.

SEGURTASUNA, COOKIEAK ETA IP HELBIDEAK?

Webguneak industrian oro har onartzen diren informazioaren segurtasun-teknikak erabiltzen ditu, hala nola firewall-ak, sarbidea kontrolatzeko prozedurak eta mekanismo kriptografikoak, datuak baimenik gabe eskuratzea saihesteko. Helburu horiek lortzeko, erabiltzaileak onartzen du zerbitzu-emaileak datuak lortzea sarbide-kontrolen autentifikaziorako.

DATU PERTSONALEN SEGURTASUNAREN ARRAKALAK JAKINARAZTEA

Datu pertsonalen segurtasuna urratuz gero, segurtasun-urraketa hori pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako arriskutsua izatea gertagaitza ez bada, Olalde Hosteleros SLk Datuen Babeserako Espainiako Agentziari jakinaraziko dio gertakariaren berri izan eta 72 ordu igaro baino lehen, eta urraketaren izaera, horrek ekar ditzakeen ondorioak eta hartutako neurriak edo datuak jakinaraziko dizkio, interesdunen kopurua zein den eta arrakalari erremedioa jartzeko proposamenak.

COOKIEN ETA JARDUERA-FITXATEGIAREN ERABILERA

Beharrezkoak ez diren beste cookie mota batzuk erabiltzen baditugu, cookie-politika kontsultatu ahal izango duzu dagokion estekan, gure webgunearen hasieratik. – Emaileak bere kontura edo neurketa-zerbitzuak emateko kontratatutako hirugarren baten kontura, cookie-ak erabil ditzake erabiltzaile bat Webgunean nabigatzen ari denean. Cookieak web zerbitzari baten bidez nabigatzailera bidalitako fitxategiak dira, erabiltzailearen jarduerak erregistratzeko bere nabigazio-denboran.

Webguneak erabiltzen dituen cookieak erabiltzaile anonimo batekin eta haren ordenagailuarekin baino ez dira lotzen, eta ez dituzte berez ematen erabiltzailearen datu pertsonalak. Cookieak erabiliz, posible da webgunea dagoen zerbitzariak erabiltzaileak erabiltzen duen web-nabigatzailea ezagutzea, nabigazioa errazagoa izan dadin. Horrela, adibidez, aldez aurretik erregistratu diren erabiltzaileak sartu ahal izango dira haientzako soilik erreserbatutako eremu, zerbitzu, promozio edo lehiaketetara, bisita bakoitzean erregistratu beharrik izan gabe. Audientzia eta trafikoaren parametroak neurtzeko ere erabiltzen dira, bai eta sarreren aurrerapena eta kopurua kontrolatzeko ere. Erabiltzaileak aukera du bere nabigatzailea konfiguratzeko, cookie-en harreraren berri izateko eta bere ekipoan instalatzea eragozteko.

Mesedez, kontsultatu zure nabigatzailearen jarraibideak eta eskuliburuak informazio gehiago izateko. Web Gunea erabiltzeko, ez da beharrezkoa erabiltzaileak Web Guneak bidalitako cookieak instalatzeko aukera ematea, edo bere izenean jarduten duen hirugarrenak; hala ere, beharrezkoa izango da erabiltzaileak saio bat abiaraztea aldez aurretik erregistroa edo logina behar duen zerbitzu bakoitzean. Web Gune honetan erabiltzen diren cookie-ak aldi baterakoak dira beti, ondoren modu eraginkorragoan transmititzeko helburu bakarrarekin. Cookieak ez dira inola ere erabiliko informazio pertsonala biltzeko.

IP HELBIDEAK

Webgunearen zerbitzariek automatikoki detektatu ahal izango dituzte erabiltzaileak erabilitako IP helbidea eta domeinu-izena. IP helbide bat ordenagailu bati automatikoki esleitutako zenbaki bat da, ordenagailua Internetera konektatzen denean. Informazio hori guztia zerbitzariaren jarduera-fitxategi batean erregistratzen da, behar bezala inskribatuta. Fitxategi horrek datuak prozesatzeko aukera ematen du, orrialdeen inprimatze-kopurua, web-zerbitzuetara egindako bisita-kopurua, bisita-ordena, sarbide-puntua eta abar ezagutzeko aukera ematen duten estatistikak soilik lortzeko.